1. CÍL PRŮZKUMU

V popředí průzkumů stojí zpravidla motivovanost a spokojenost zaměstnanců, informovanost o vývoji firmy, identifikace s podnikem, ochota ke změnám, ale i kvalita jednotlivých oblastí personálního apod.

Mají-li být takto získané informace pro organizaci přínosem, měly by průzkumy vždy odpovídat jejím konkrétním potřebám. V některých případech to může vyžadovat provedení určitých předběžných analýz, zaměřených například na hlavní okruhy faktorů podmiňujících motivaci nebo spokojenost zaměstnanců. Neméně důležité je zajistit zájem zaměstnanců o průzkum a ubezpečit je o tom, že jejich odpovědi zůstanou plně anonymní. Tyto i další metodické požadavky však bohužel nejsou v praxi mnohdy uspokojeny.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?