Personální controlling neslouží jen kontrole personálních činností či opatření, ale i jejich plánování, analýze a hodnocení. Opírá se při tom o číselné charakteristiky (ukazatele) a další objektivně zjištěné skutečností včetně jejich předpovědí.

K předmětům jeho zájmu patří charakteristiky zaměstnanců (jejich počty, struktury, náklady, výkonnost, ale i schopnosti, motivace, potřeby, postoje apod.), efektivita personálních činností a rozhodnutí vykonávaných přímými nadřízenými i personalisty i organizační uspořádání firmy, například účelnost personálních kapacit jednotlivých útvarů, náplně jejich činnosti, vzájemné vztahy apod.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?