Důvodem, proč někteří pracovníci svou práci nestíhají nebo vykonávají s nedostatečnými výsledky, nemusí být jejich nedostatečné schopnosti či motivace. Častou příčinou je, že si nesprávně stanoví priority nebo je nedokážou dodržet, a věnují tak značnou část času činnostem, které nejsou pro splnění jejich úkolů nejdůležitější. Postrádají, vyjádřeno jinými slovy, osobní efektivitu či schopnost účinně řídit sebe sama.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?