Firmy hledající zaměstnance se často dopouštějí chyb při tvorbě inzerátů na volná pracovní místa. Z šetření společnosti LMC mezi firmami přitom vyplynulo, že se 56 % zaměstnavatelů domnívá, že jsou jejich inzeráty obsahově bezchybné. S tím však souhlasí jen 13 % uchazečů o práci. Většina lidí diskriminaci při hledání práce vnímá a vadí jim. Možné nedostatky ve znění inzerátů připustilo 38 % zaměstnavatelů. Ti se vyjádřili ve smyslu, že vědomě nikoho při sestavování nabídek nediskriminují, nicméně v jejich znění mohou možná mít jisté rezervy. Pouze 6 % zaměstnavatelů uvedlo, že případnou diskriminaci v pracovní inzerci vůbec neřeší.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?