Jedním z možných řešení je týmový profil sestavený s pomocí Hoganových dotazníků. Díky týmovému profilu můžete identifikovat silné a slabé stránky týmu včetně jeho potenciálních rizik, pomocí nichž pak lépe definujete doporučení pro zlepšení fungování týmu jako celku. V týmovém profilu tak získáte funkční nástroj pro efektivnější vedení týmu a rozvoj jeho potenciálu.

EFEKTIVITA TÝMŮ

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?